Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

Nghèo nhưng dứt khoát không được hèn

Người ta thường nói: Nghèo hèn. Vâng, tôi vẫn còn nghèo, nhân dân mình còn rất nhiều người nghèo, nước Việt Nam mình còn nghèo. Nhưng tôi không được hèn, dân mình không hèn, nước Việt Nam không được hèn. Chủ quyền quốc gia là thiêng liêng. Không lấy cớ hòa hiếu với lân bang, nhận hậu thuẫn về kinh tế để rồi nhân nhượng trong việc bảo vệ chủ quyền. Như thế là HÈN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét