Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011

Đơn độc....

Mỗi ngày, trên các phương tiện thông tin đại chúng đưa thêm những bằng chứng về chủ quyền Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa....

Sấp hồ sơ đó càng ngày càng dầy thêm làm mình cứ tưởng tượng.... Một bà già nhà quê, tay xách, nách mang lĩnh kỉnh những bộ hồ sơ, giấy tờ kiện cáo mấy mươi năm mòn mõi đi đòi nhà, đất.... Từ một người trung niên nay đã già nua mà bà vẫn còn lê đôi nhân ốm yếu gõ cửa hết cơ quan này, cơ quan kia mong người ta giải quyết....

Trông bà đơn độc vô cùng. Nghĩ thấy mà thương...