Thứ Năm, 16 tháng 6, 2011

Công khai để thống nhất lòng dân

"Tư tưởng bá chủ thế giới có xuất xứ từ Trung Quốc. Khái niệm chinh phạt, làm bá chủ thế giới đã có từ ngàn đời và họ luôn nuôi mộng nước lớn.Tư duy chính trị ấy ngày nay đã lỗi thời nhưng vẫn còn tồn tại trong một số người thuộc giới lãnh đạo Trung Quốc "

....

"Các sự việc xảy ra vừa rồi nằm trong chuỗi các hành vi được tính toán sẵn và họ muốn xúi bẩy Việt Nam trả đũa để lấy cớ thực hiện các can thiệp quân sự thô bạo hơn.

Chúng ta đã kiềm chế và kiên trì giải pháp hòa bình để không mắc mưu Trung Quốc. Nhưng kiềm chế không phải là khoanh tay cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm. "

Quá hay!

Trích từ: http://www.vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/25905/bao-ve-chu-quyen--cong-khai-de-thong-nhat-long-dan.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét