Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

Đập tan âm mưu Biểu thị Tình yêu nước.


Bia trước Sở Văn Hóa Thông Tin TPHCM.

Sáng nay, đi về ngang qua Sở Văn Hóa Thông Tin TPHCM, tiện tay chụp 1 tấm hình bia đá ghi công của các bậc tiền nhân làm cho một Sài Gòn quật khởi. Chợt buồn...

"Các anh" sáng nay đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đập tan âm mưu Biểu thị Tình yêu nước của người dân sống ở Sài Gòn. Sau này, con cháu sẽ ghi tên "công lao" của "các anh".

Tái bút: Ngày mai tìm trường cho con học... tiếng Tàu. Hảo hảo...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét