Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

Lạc quan...tếu kiểu AQ


..... bây giờ chỉ có thể la to: Nó Đạp Vào Mặt Dân Như Đạp Vào Mặt Bố Nó.....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét