Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

Gởi "các anh" ở Hà Nội

                                    Hình chôm trên Nhật Báo Ba Sàm

Hôm trước, mình có viết vài dòng gởi "các anh" Sài Gòn trên blog của mình. Trong bài, có nhắc đến "các anh" Hà Nội, khen các anh "cũng được" khi mình chứng kiến "các anh" ở Sài Gòn bắt người biểu tình như bắt heo.

Đến hôm nay, xem lại mấy tấm hình và video clip trên mạng, thấy cảnh "các anh" Hà Nội chẳng thua kém gì "các anh" ở Sài Gòn. Thậm chí còn hơn nữa, "các anh" ở Sài Gòn chỉ dám mặc thường phục và chỉ...vát thôi chứ không có khiêng như khiêng xúc vật, đạp vào mặt người biểu tình yêu nước như đạp vào mặt kẻ thù. Mình ngại, xấu hổ vì đã lỡ lời khen "các anh".

Buồn xen lẫn uất!

Anh em, bà con mình đi chống chính phủ Tàu nhưng trong hình thấy cảnh đàn áp, bắt bớ, bẻ tay, đạp vào mặt... mình cứ tưởng chống chính phủ chứ. Ở giữa Thủ Đô, giữa thanh thiên bạch nhật mà "các anh" làm vậy với dân thì mất mặt quốc thể quá đó. Và cũng làm mất mặt nhân dân nữa vì lực lượng của "các anh" mang tên nhân dân mà. "Các anh" có cùng đồng bào với mình, với dân mình không hay là bào khác? "Các anh" nói người dân biểu tình là do Việt Tân xúi dục? Bác A, bác Diện, bác Chi, bác Kiên.... toàn nhân sĩ, tri thức không mà "các anh" bảo Việt Tân xúi. Chẳng có thằng Việt Tân nào hết, mình thấy toàn Việt gian đông như chó săn, lao vào....đoàn người chống chính phủ...Tàu.

Hay là "các anh" muốn người biểu tình lần sau đi biểu tình chống Trung Quốc mang thêm khẩu hiệu chống công an bắt người, đánh người thì "các anh" mới "hài lòng"?

"Các anh" làm vậy hoài hỏi sao con em nó gọi "các anh" là "thằng công an".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét