Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2011

Không đề

Tại sao người ta lại thích bôi tro trét trấu lên mặt người khác quá vậy? Nếu thật sự mặt họ dơ thì đâu cần phải trét thêm làm gì. Điều đó chỉ làm tay mình dơ và có khi mặt mình cũng bị dơ theo...

Người chính danh quân tử thì không ai làm thế!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét